👩🏼‍⚕️Mistä psykiatrian tutkimuksen virhepäätelmät ja epäonnistumiset asioiden kuvaamisessa johtuvat?

Mikä on sinun teoriasi

Sivu 1 / 1

Minun uskomukseni on, että psykiatrian ja lääketieteen taustalla oleva Naturalistinen virhepäätelmä estää neutraalin tutkimuksen.

Tällöin jo ennen tutkimusta on päätetty, että meissä on jotain hajonnut, ja ainoaksi tutkittavaksi asiaksi jää asioiden selittämisen sijaan paikantaa tuo vika ja korjata se. Tällöin mielipiteet siitä millainen ihmisen pitäisi olla sotkeutuvat tietoon.

Linkki Wikipedian "Naturalistinen virhepäätelmä" sivuun

Luonnontieteissä asioita tutkitaan sellaisena kuin ne ovat pyrkien mallintamaan niitä aineen käyttäytymistä kuvaavilla teorioilla. Lääketieteen lähestymistapa olisi sama kuin päättäisi ennalta, että jokin galaksin muoto on virheellinen ja etsisi syitä ja korjauskeinoja tuohon vikaan yleisen galaksin muodostumista ja liikkumista kuvaavan mallin sijaan.

Sivu 1 / 1